דף הבית
לדף הקישורים
לדף המכינה
אתה בדף הראשון
דף קודם
 
דף קודם
- תקנון האתר -
דף קודם
 
אתה בדף האחרון
לימודי עיצוב
תקנון האתר
תקנון האתר אי.אר.טי סטודיו לעיצוב בירושלים
תגיות : תקנון האתר, מכינה לעיצוב
קישורים:

מכינה לעיצוב דף הבית

סטודיו דף בית
מכינה לעיצוב מכינה לעיצוב מכינה לעיצוב
מכינה לעיצוב - פייסבוק

בגלישה או בכל שימוש מכל סוג שהוא באתר www.a-r-t.co.il (ה"אתר") מביע הגולש או כל העושה שימוש מכל סוג שהוא (ה"משתמש") את הסכמתו לתקנון אתר זה; הסכמה זו הינה בלתי-ניתנת לביטול.


משתמש האתר יפעל רק ואך בהתאם לתנאיו ומטרותיו וייעודו של האתר. העושה שימוש באתר המכינה לעיצוב והסטודיו (ה"משתמש") יימנע משימוש אסור או הפרת זכויות יוצרים בתוכן האתר, כמו כן משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה בכל משתמש אחר – בין במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.


כל הזכויות בכל תכני אתר המכינה לעיצוב ואדריכלות של אי.אר.טי, לרבות הצילומים, הטקסטים, לוגו, עימוד, סימני המסחר, וכיוצא באלה, שייכות באופן בלעדי לחברת "אי.אר.טי סטודיו - עיצוב ואדריכלות בע"מ" ("A.R.T STUDIO"). המשתמש לא ייצור מחדש בכל צורה שהיא,או ישכפל, יעתיק ו/או ימכור מה מתוכן האתר בלא הסכמתה המפורשת של המכינה לעיצוב, מראש ובכתב (של חברת " A.R.T STUDIO").


המכינה לעיצוב אינה אחראית לשימוש שייעשה באתר על-ידי המשתמש. המשתמש לבדו נושא באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. ברור למשתמש בתכניו של האתר כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר. העושה שימוש באתר מקבל על עצמו כי אי.אר.טי סטודיו (המכינה לעיצוב והסטודיו) לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.


לאי.אר.טי סטודיו אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, ואינו מנטר את הנעשה בהם. אי.אר.טי סטודיו אינה נושאת באחריות לכל אתר שכזה אליו מופיע קישור באתר, לרבות אחריות על תוכנו של כל אתר שכזה בכל עת – בהתייחס לחוקיותו, נכונותו, עדכניותו וכיוצא באלה שלכל תוכן כאמור – ולכל נזק אשר נגרם בגינו.


לעניין סעיף זה, "נזק" – לרבות כל עלות והוצאה העלולים להיגרם לכל גורם שהוא ו/או שיפוי כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם כל גורם אחר.


המידע אשר מופיע באתר, כולל המידע לגבי המכינה לעיצוב בירושלים, הסטודיו ופעולתם, נתון לשינויים ע"פ החלטת החברה, בלא התחיבות לכל מתן של הודעה מראש למשתמש. העושה שימוש באתר מקבל על עצמו כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם יפעל בהתאם לו, לרבות בטרם יבחר להתקשר עם "אי.אר.טי סטודיו - עיצוב ואדריכלות בע"מ" בכל צורה שהיא.


החברה רשאית לערוך שינויים בכל התנאים בתקנון זה מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מוקדמת למשתמש. התקנון אשר נמצא באתר בכל עת היינו המחייב. יהיה זה אך ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני ובכל שינוי הנערך בו.

מכינה לעיצוב
מכינה לעיצוב
סטודיו לעיצוב ואדריכלות
>>  אדריכלות
>>  עיצוב פנים
>>  עיצוב גרפי
>>  מיתוג ועיצוב אתרים
הצוות
גלריה
תחומי עיסוק
בין לקוחותינו
אודותינו
מכינה לעיצוב
מכינה לעיצוב
מכינה לעיצוב ואדריכלות
מכינה לאדריכלות
מכינה לעיצוב פנים
מכינה לעיצוב תעשייתי
מכינה לתקשורת חזותית
מכינה לעיצוב גרפי
מכינה לאנימציה
מכינה לאופנה ותכשיטנות
מכינה לאומנות
מכינה לעיצוב קרמי
מכינה לצילום וקולנוע
מכינה לעיצוב
לימודי עיצוב
בצלאל
שנקר
ויצו חיפה
המכון הטכנולוגי חולון
מכון אבני
מכללת הדסה
מכללת אריאל
מנשר
מוסררה
המכללה למינהל
מכינה לעיצוב
קישורים
אתרי עיצוב
חדשות ואירועי עיצוב
שאלות ותשובות
לימודי עיצוב
>>  עיצוב פנים וריהוט
>>  עיצוב תעשייתי
>>  תקשורת חזותית
>>  צילום
>>  צורפות ואביזרי לבוש
>>  עיצוב אופנה ולבוש
מכינה לעיצוב
מכינה לעיצוב
מכינה לעיצוב
© כל הזכויות שמורות לארט קמפוס סטודיו אדריכלות ועיצוב בע"מ | עיצוב אתרים | תקנון האתר | בניית אתרים ProSites
מכינה לעיצוב